Andre som kan hjelpe deg

Her har vi samlet nyttig informasjon, lenker og kontaktinfo til andre som kan hjelpe deg dersom du trenger det.

Logo Alarmtelefonen for barn og unge
Hjelpetelefon

Alarmtelefonen for barn og unge

Alarmtelefonen er en gratis tjeneste for barn og unge som er utsatt for vold, overgrep og omsorgssvikt.

Logo Vold- og overgrepslinjen
Hjelpetelefon

Vold- og overgrepslinjen

VO-linjen er en hjelpetelefon for deg som opplever vold eller overgrep i nære relasjoner. Du kan ringe når som helst, døgnet rundt.

Logo Overgrepsmottak
Offentlig helsetjeneste

Overgrepsmottak

Har du vært utsatt for voldtekt eller et annet seksuelt overgrep? Kontakt overgrepsmottaket nærmest deg.

Logo Politiet
Offentlig myndighet

Politiet

Kontakt Politiet om du er utsatt for noe kriminelt eller er i nød. Ring 02800 for å kontakte ditt lokale politi. Er du i nød ring 112.

Logo Barnevernvakten
Offentlig myndighet

Barnevernvakten

Barnevernvakten er barneverntjenestenes akuttberedskap. Primæroppgavene er å bistå barn, unge og familier i akutte situasjoner.

Logo Skolehelsetjenesten
Offentlig helsetjeneste

Skolehelsetjenesten

Skolehelsetjenesten er et helsetilbud til alle elever på barneskolen, ungdomsskolen og videregående skole. De som jobber der, har taushetsplikt.

Logo Nok.–sentrene
Hjelpetilbud

Nok.–sentrene

På Nok.-sentrene kan du som har vært utsatt for et seksuelt overgrep eller dine pårørende få hjelp.

Logo SMISO Troms
Hjelpetilbud

SMISO Troms

Støttesenteret gir tilbud om hjelp til selvhjelp for å bearbeide opplevelser, hendelser og traumer til alle innbyggere i Troms.

Logo SMISO Vestfold
Hjelpetilbud

SMISO Vestfold

Senter mot incest og seksuelle overgrep i Vestfold hjelper seksuelt misbrukte personer, incestutsatte og deres pårørende på veien til et bedre liv.

Logo SMISO Telemark
Hjelpetilbud

SMISO Telemark

Senter mot incest og seksuelle overgrep i Telemark hjelper seksuelt misbrukte personer, incestutsatte og deres pårørende på veien til et bedre liv.

Logo Krise- og incestsenteret i Fredrikstad og Hvaler
Hjelpetilbud

Krise- og incestsenteret i Fredrikstad og Hvaler

Senteret i Fredrikstad og Hvalerkan hjelpe deg som har opplevd psykisk og fysisk vold i nære relasjoner, incest eller annen seksuell vold.

Logo Kriseenteret i Halden
Hjelpetilbud

Kriseenteret i Halden

Senteret i Halden kan hjelpe deg som har opplevd psykisk og fysisk vold i nære relasjoner.

Logo Senter for seksuelt misbrukte menn
Hjelpetilbud

Senter for seksuelt misbrukte menn

Senteret hjelper menn som har vært utsatt for incest og seksuelle overgrep som barn og tenåring, foresatte og partnere av overgrepsutsatte menn.

Logo Norasenteret IKS Øst-Finnmark
Hjelpetilbud

Norasenteret IKS Øst-Finnmark

Senteret yter hjelp til voksne og barn som har vært utsatt for vold i nære relasjoner, incest eller andre seksuelle overgrep.