Om oss

I 2005 vedtok Stortinget at det skulle opprettes en landsdekkende, døgnåpen hjelpetelefon for personer som er utsatt for incest og seksuelle overgrep samt for familie og pårørende til disse.

Barne- og familiedepartementet besluttet at SMISO Vestfold (tidl. Incestsenteret i Vestfold) skulle drifte og betjene hjelpetelefonen. Den 30. august 2006 ble den nye hjelpetelefonen offisielt åpnet av daværende Barne- og likestillingsminister, Karita Bekkemellem. Det er Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet som har ansvaret for å følge opp hjelpetelefonen.

SMISO Vestfold

SMISO Vestfold er en privat stiftelse som ble etablert i 1988. Stiftelsen er et lavterskeltilbud basert på prinsippet om hjelp til selvhjelp som gir råd, veiledning og bistand til brukerne sine – uten krav til henvisning.

SMISO Vestfold sitt hus ligger rett utenfor Tønsberg sentrum.
SMISO Vestfold sitt hus ligger rett utenfor Tønsberg sentrum.

Våre viktigste hjelpetilbud er døgnåpen telefon, midlertidig bo-opphold, enesamtaler, familiesamtaler og ulike gruppetilbud. Det er også mange mennesker i samme livssituasjon som bruker huset som en sosial møteplass.

Hjelpetelefonen for seksuelt misbrukte og SMISO Vestfold skal gjøre gjentjenester. Det betyr at ansatte ved SMISO Vestfold skal betjene Hjelpetelefonen samtidig med sine vanlige arbeidsoppgaver på senteret – som f.eks. å ivareta beboere og besøkende. Likeledes skal ansatte ved Hjelpetelefonen utføre arbeidsoppgaver på senteret.

Vårt mål

Hjelpetelefonen for seksuelt misbrukte sitt mål er å avdekke seksuelle overgrep hos barn og unge, samt å bidra til økt livskvalitet for seksuelt misbrukte barn, unge, kvinner og menn.

Trenger du noen å snakke med?

Du kan ringe oss helt gratis døgnet rundt på telefon 800 57 000, eller sende oss en e-post.

Vi som jobber her har taushetsplikt, så med oss kan du snakke åpent om alt mulig. Du kan også være anonym, hvis du foretrekker det. Vi tar deg alltid på alvor.