Personvernerklæring

Vi respekterer og beskytter personvernet og personopplysningene dine. Her forteller vi om hvordan vi samler inn og bruker personopplysninger.

Når du bruker nettstedet vårt samler vi inn, bruker og behandler personopplysninger. Det er viktig for oss å verne disse personopplysningene og behandle dem fortrolig.

Behandlingsanvarlig – hvem vi er

«Hjelpetelefonen for seksuelt misbrukte», og dermed dette nettstedet, driftes av SMISO Vestfold.

SMISO Vestfold (Foretaksregisteret 971 316 527), ved daglig leder Mary-Ann Oshaug, er behandlingsansvarlig for virksomhetens behandling av personopplysninger. Denne erklæringen inneholder opplysninger du har krav på når det samles inn opplysninger fra dette nettstedet.

Hvilke personopplysninger samler vi inn?

Informasjonen som automatisk lagres om deg som bruker, omhandler IP-adresse, hvordan du navigerer på nettstedet og teknisk informasjon om nettleseren din og operativsystemet ditt.

Andre personopplysninger, slik som navn, e-postadresse og telefonnummer samles kun inn der du selv tar kontakt med oss per telefon eller e-post og oppgir dette.

Hvorfor samler vi inn personopplysninger?

Tekniske logger

Identifiserende informasjon slik som IP-adresse largres kun i tekniske logger og benyttes kun til tekniske formål, slik som forebedring av teknisk oppsett. Ved mistanke om kriminelle handlinger vil denne informasjonen kunne bli benyttet til nærmere undersøkelser eller i en anmeldelse. Det vil ikke bli utlevert personopplysninger til andre parter uten at vedkommende som spør har en rettslig kjennelse eller hjemmel i lov for utleveringen.

Bruksstatistikk

Formålet med dette er å utarbeide statistikk som vi bruker til å forbedre og videreutvikle informasjonstilbudet på nettstedet. Eksempler på hva statistikken gir svar på, er hvor mange som besøker ulike sider, hvor lenge besøket varer, hvilke nettsteder brukerne kommer fra og hvilke nettlesere som benyttes.

Opplysningene behandles i avidentifisert og aggregert form. Med avidentifisert menes at vi ikke kan spore opplysningene vi samler inn tilbake til den enkelte bruker. Vi samler inn hele IP-adressen, men IP-adressen avidentifiseres slik at bare de tre første gruppene i adressen brukes til å generere statistikk. Det vil si at dersom IP-adressen består av numrene 195.159.103.82, brukes bare 195.159.103.xx. I tillegg behandles IP-adressene på aggregert nivå, det vil si at all data slås sammen til en gruppe og ikke behandles individuelt.

Informasjonskapsler (cookies)

Når du besøker nettstedet vårt samler vi inn visse opplysninger ved hjelp av informasjonskapsler. Informasjonskapsler er små tekstfiler som lagres på enheten din når du besøker et nettsted. Når du besøker et nettsted for første gang, sendes det en informasjonskapselfil til enheten din. Denne filen identifiserer nettleseren din.

Ved å bruke informasjonskapsler hjelper du oss med å forbedre funksjonaliteten på nettstedet vårt. De er viktige for å redusere nedlastingstiden og forbedre brukeropplevelsen. Informasjonskapselen samler inn informasjon om hvordan besøkende bruker nettstedene våre, og gir oss dermed nyttig informasjon om hvordan vi kan levere en bedre kundeopplevelse og forbedre tjenestene våre.

Vi bruker to ulike typer informasjonskapsler:

  • Nødvendige informasjonskapsler: Disse informasjonskapslene er helt nødvendige for at sidene på nettstedet skal fungere ordentlig. Uten disse informasjonskapslene kan vi ikke garantere at du klarer å navigere deg rundt på nettstedet.
  • Analysekapsler: Som en viktig del av arbeidet med å lage et brukervennlig nettsted/app, ser vi på brukermønsteret til dem som besøker oss. For å analysere informasjonen, bruker vi analyseverktøyet Google Analytics. Google Analytics bruker informasjonskapsler/cookies, som registrerer brukernes IP-adresse, og som gir informasjon om den enkelte brukers bevegelser på nett. Eksempler på hva statistikken gir oss svar på er: hvor mange som besøker ulike sider, hvor lenge besøket varer, hvilke nettsteder brukerne kommer fra og hvilke nettlesere som benyttes. Ingen av informasjonskapslene gjør at vi kan knytte informasjon om din bruk av nettstedet til deg som enkeltperson. Informasjonen som samles inn av Google Analytics lagres på Googles servere i USA. Mottatte opplysninger er underlagt Googles retningslinjer for personvern.

Samtykke til bruk av informasjonskapsler

Når du besøker nettstedet vårt samtykker du i at vi bruker informasjonskapslene nevnt ovenfor.

Hvordan håndtere informasjonskapsler i din nettleser

nettvett.no kan du lese om hvordan du stiller inn nettleseren for å godta/avvise informasjonskapsler, og få tips til sikrere bruk av Internett.

Behandling av personopplysninger når du kontakter oss

Når du kontakter oss, lagrer vi opplysninger for å kunne besvare din henvendelse og videre oppfølging. Dersom du ringer oss, vil ditt telefonnummer og tidspunkt for samtalen lagres i telefonenloggen vår. Dersom du kontakter oss per e-post, vil vi lagre din henvendelse, vårt svar og din e-postadresse i e-postkontoen til den du har kontaktet. Upersonlige e-postadresser vil kunne ha flere mottakere.

Hvordan vi deler dine personopplysninger med andre

Vi deler ikke personopplysningene dine med noen utenforstående. Vi kan utlevere personopplysninger til norsk politi eller annen offentlig myndighet dersom vi får forelagt en beslagsbeslutning, rettslig kjennelse eller annet tilsvarende krav om utlevering av informasjon.

Hvilke rettigheter har du og hvilket lands lovverk gjelder?

Den registrerte har krav på innsyn, retting og sletting av mangelfulle eller uriktige personopplysninger. jf. EU forordning 2016/679 General Data Protection Regulation.

Hvordan sikres opplysningene?

All kommunikasjon er basert på kryptografiske protokoller som tilbyr sikker kommunikasjon på Internett for nettlesing, e-post, lynmeldinger og andre dataoverføringer. Opplysningene blir lagret på sikre servere bak en streng brannmur som ivaretar våre krav til sikkerhet. Det er kun SMISO Vestfold som har tilgang til opplysningene som samles inn.

Hvor lenge lagrer vi personopplysninger?

Vi lagrer aldri personopplysninger lenger enn det som er nødvendig for det formål opplysningene ble samlet inn for. Vi vil enten permanent anonymisere eller på sikkert vis slette de av dine personopplysninger som vi ikke lenger har behov for.

Endringer i denne erklæringen

Fra tid til annen kan vi uten varsel oppdatere eller endre denne personvernerklæringen for å ta hensyn til ny eller annen personvernpraksis. Vi vil legge ut en melding på dette nettstedet og/eller informere deg på annen måte når vi gjør vesentlige endringer i denne personvernerklæringen.

Kontaktinformasjon

SMISO Vestfold har utnevt et eget personvernombud for å ivareta den enkeltes personvern. Henvendelser angående personvern bør rettes hit:

Mary-Ann Oshaug på e-post: mary-ann@isiv.no.

Hvis du tenker at noe er uavklart, har du også rett til å klage til personvernmyndighetene. Vedkommende personvernmyndighet er Datatilsynet i Norge.

Gyldighet

Gjelder fra: 11. februar 2020.

Sist oppdatert: 15. februar 2024.